İnşaat Muhasebesi ve Cepten Yönetimi | enTİCARİ.com

Ana Sayfa Genelİnşaat Muhasebesi ve Cepten Yönetimi | enTİCARİ.com

İnşaat Muhasebesi ve Cepten Yönetimi | enTİCARİ.com

Comments off

1. Genel Açıklama

Apartman, iş hanı vb. binaları inşa edip de, bunları kat, daire ya da dükkan halinde satan inşaat firmalarının yaptıkları “Özel İnşaat” olarak nitelendirilmektedir.

1- Dönem İçi Kayıtlar

A) İnşaat İçin Malzeme Alımı

Muhasebe tekniği açısından inşaatla ilgili olarak alınan malzemelerin öncelikle “Madde ve Malzeme” hesabına kaydedilmesi, kullanılan kısmın ise uygun hesaba  aktarılması gerekir. Böylelikle inşaat maliyetine, kullanılmayan malzemelerin aktarılması önlenmiş olur.

ÖRNEK;

Net alanı 150 m2’den büyük konut inşa eden (B), yıl içinde (A) inşaatı için 32.000.-TL’ye 320 torba çimento, 20.000.-TL’ye 2 ton demir, 4.000.-TL’ye 10 m3 kereste almıştır. Bu tutarın 45.000.-TL’si peşin olarak ödenmiş, kalanı için birer ay ara ile ödenmek üzere iki adet borç senedi verilmiştir. Ayrıca 10.080.-TL KDV hesaplanmıştır.

B) Direkt İşçilik Giderlerinin Kaydı

İnşaatla ilgili olup, doğrudan doğruya inşaat maliyetine yüklenebilen işçilik giderleri bu hesapta izlenir.İnşaat işlerinde, işçilere ücret ödemesi yapıldığında, buna ilişkin yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

ÖRNEK

(C) İnşaatında çalışan 10 işçinin Mart 2006 ücretleri brüt tutarı 10.000.-TL olup, kesintilerin 1.035.-TL’si gelir vergisi, 60.-YT’si damga vergisi, 100.-YT işsizlik sigortası primi işçi payı, 1.400.-TL’si işçiden kesilen sigorta primidir. İşveren sigorta primi hissesi 2.150.-TL, işsizlik sigortası primi işveren payı 200.-TL’dir.

C) Genel Üretim Giderlerinin Kaydı

Bu giderler; inşaat maliyeti ile ilgili bir gider niteliği  taşıyan ve direkt nitelikte olmayıp, ancak dağıtım yoluyla maliyetlere yüklenen giderlerden oluşur (Endirekt malzeme, endirekt işçilik, amortisman payları gibi). Tahakkuk eden giderler bu hesabın borcuna kaydedilir.

ÖRNEK

Bir iş makinesi hem (A) hem de (B) inşaatında çalışmıştır. Yıl içinde ayrılan amortismanların tutarı 4.500.-TL’dir. İş makinesinin inşaatlarda çalışma gün sayılarına göre (A) inşaatına isabet eden amortisman tutarı 3.100.-TL, (B) inşaatına isabet eden amortisman tutarı ise 1.400.-TL’dir.

Konuşmaya Başla
1
Sizin İçin Buradayız
Merhaba;
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
Powered by